Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Zbudování nového vodovodního řadu a přípojek v...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 14.09.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 14.09.2018
Označení verze Neaktuální  (16.11.2018 13:27:10)
Systémové číslo P18V00007543
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zbudování nového vodovodního řadu a přípojek v horním Žalově v katastru obce Roztoky u Prahy
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem veřejné zakázky (díla) je výstavba vodovodního řadu pro nové tlakové pásmo Žalov, který nahradí stávající odstavené potrubí DN 150. Stavba bude probíhat od VDJ Roztoky – Žalov ulicí U Školky přes křižovatky s ulicemi zahradní a Přílepskou. Dále bude pokračovat ulicí Přemyslovskou až po křižovatku s ulicí Husovou. Nový řad z tvárné litiny DN 200 v délce 935,5 m povede převážně v nové trase, vč. propojů stávajících uličních řadů v celkové délce 41 m a domovních přípojek celkové délce 96,5 m na nové tlakové pásmo. V okolí Zahradní ulice bude z prostorových důvodů nutná přeložka stávajícího souběžného řadu DN 200 v délce 96,5 m, nově rovněž z tvárné litiny. V křižovatce s Husovou ulicí bude zrušena stávající armaturní šachta a proveden propoj stávajícího řadu LT 200 na navazující řad OC 150. Obnova vozovky v ulici U Školky bude prováděna v celé šířce komunikace, vč. vybourání stávající betonové vozovky pod asfaltovou obrusnou vrstvou. Obnova vozovky v Přemyslovské ulici a v křižovatce Přílepskou bude prováděna převážně s oboustranným přesahem 0,5 m. Dílo bude provedeno způsobem a v rozsahu dle dokumentace k provádění stavby Roztoky – Žalov – vodovod, z prosince 2017, autorů Nevole, Novotná Příloha č. 4 této ZD). Součástí zakázky a nabídkové ceny je též odvoz a skládkování přebytečné, odkopané zeminy a ostatního stavebního odpadu. Volba skládky je věcí zhotovitele stavby, nikoliv zadavatele, nicméně zadavatel předpokládá využití nejbližší skládky v obci Úholičky. Součástí zakázky jsou dále přesná vytyčení průběhu veškerých inženýrských sítí ve spolupráci s jejich správci před zahájením vlastní stavby a dále potřebné průzkumy, sondáže, zaměření a zakreslení skutečného provedení stavby.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 16 700 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Vodovody
  • Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
  • Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí
  • Stavební úpravy pro komunikace
Datum ukončení příjmu nabídek 08.10.2018 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Zbudování nového vodovodního řadu a přípojek v horním Žalově v katastru obce Roztoky u Prahy
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Roztoky
IČO 00241610
Adresa
nám. 5. května 2
25263 Roztoky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-004393

Nahoru