Výpis systémových zpráv

ICT pro rozvoj gramotností

Datum uveřejnění 20.09.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 20.09.2018
Označení verze Neaktuální  (25.09.2018 15:36:38)
Systémové číslo P18V00007771
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky ICT pro rozvoj gramotností
Druh Dodávky
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky dle specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527.

Dodavatel dle požadavků zadavatele dodá výpočetní techniku podrobně specifikovanou v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Jedná se o následující položky:
• Notebook (66 ks), přičemž k 6 ks notebooků zadavatel požaduje dodání kancelářského balíku v min. rozsahu textového editoru, tabulkového editoru a nástroje pro tvorbu prezentací
• PC stolní (160 ks)
• Monitor (6 ks)
• Multifunkční tiskárna (1 ks)

Obsahuje-li zadávací dokumentace (zadávací podmínky), včetně všech příloh, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel připouští v každém jednotlivém případě i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 819 835,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Počítače
  • Přenosné počítače
  • Stolní počítač
  • Tiskárny a kresliče
  • Monitory
  • Různé balíky programů a počítačové systémy
Datum ukončení příjmu nabídek 12.10.2018 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva ICT pro rozvoj gramotností
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o.p.s.
IČO 27547086
Adresa
náměstí Republiky 116
53002 Pardubice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru