Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Svazková MŠ VENKOV Železné

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 04.12.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 04.12.2017
Označení verze Neaktuální  (11.04.2018 10:13:38)
Systémové číslo P17V00008832
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Svazková MŠ VENKOV Železné
Druh Stavební práce
Popis Předmětem stavebních prací je realizace zakázky Svazková MŠ VENKOV Železné.
Rozsah stavebních prací je stanoven projektovou dokumentací, kterou zpacovala firma
Ing. Oldřich Výleta, Troubná 1383, 666 02 Předklášteří, IČ: 67594476, zodpovědný projektant
Ing. Oldřich Výleta, ČKAIT 1001336.
Technický rozsah VZ definuje Zadávací dokumentace, Dokumentace pro podání nabídky
Část 3: Technické podmínky – projektová dokumentace, položkový rozpočet „slepý“.
Součástí předmětu plnění je vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení stavby
3 x v písemné a 3 x v digitální podobě na CD nosiči.
Součástí předmětem plnění je zpracování geodetických prací a zaměření stavby se zákresem do katastrální mapy (včetně podzemních částí) úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
Zaměření tras podzemních částí stavby, geometrický plán s vyznačením věcných břemen vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 3 x v písemné a 3 x v digitální podobě na CD nosiči.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 16 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Architektonické, technické a zeměměřičské služby
  • Technické projektování
Datum ukončení příjmu nabídek 02.02.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Svazková MŠ VENKOV Železné
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Železné
IČO 00366129
Adresa
Železné 79
66601 Železné
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 404284

Nahoru