Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Zpracování projektové dokumentace pro realizaci...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 20.02.2015  
Datum zahájení zadávacího řízení 20.02.2015
Označení verze Neaktuální  (23.02.2015 16:30:06)
Systémové číslo P15V00000920
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby stavební části projektu „Albertinum Žamberk – zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení“
Druh Služby
Popis Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle Pokynu národního kontaktního místa k veřejným zakázkám malého rozsahu financovaným z EHP a Norských fondů 2009 – 2014 platného od 30. ledna 2015, jejímž předmětem, podrobněji specifikovaný návrhem Smlouvy o dílo dle přílohy č.1 této výzvy, je:
a) zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby v rozsahu dle zpracovaného projektu pro stavební řízení pod názvem „Albertinum Žamberk – zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení“ a dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Dokumentace musí odpovídat podmínkám dokumentace pro zadání stavby v rozsahu dle § 44 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 230/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na předmětnou stavební akci bylo vydáno stavební povolení.
b) výkon funkce autorského dozoru při realizaci stavby dle zhotovitelem zpracované projektové dokumentace nad souladem zhotovované stavby s ověřenou projektovou dokumentací při zhotovování stavby podle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, včetně provádění průběžných změn a úprav projektové dokumentace potřebných k realizaci stavby v souladu s pokyny poskytovatele dotace a jeho souhlasem.
Zadání této veřejné zakázky nepodléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyjma povinnosti zadavatele postupovat v souladu se zásadami transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Při plnění zakázky je uchazeč povinen postupovat v souladu s Příručkou pro příjemce grantů financovaných z programů CZ02, CZ04, CZ05, CZ06, CZ08, CZ10, CZ11, CZ13, CZ14, CZ15 platné od 13. března 2014 vč. příloh a dalších dokumentů dostupných na stránkách Ministerstva financí ČR.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 657 622,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
Datum ukončení příjmu nabídek 04.03.2015 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky http://albertinum-olu.cz/o_nas/vyberova_rizeni-1-18.html
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
IČO 00196096
Adresa
Za Kopečkem 353
56401 Žamberk
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 401018

Nahoru