Výpis systémových zpráv

Dodávka měřícího zařízení pro stanovení aktivity tritia – kapalinového scintilačního spektrometru

Předmět (název smlouvy / zakázky) Dodávka měřícího zařízení pro stanovení aktivity tritia – kapalinového scintilačního spektrometru  
Datum uzavření smlouvy 09.08.2011
Agenda Neznámý
Číslo dokladu Neznámý
Schválil Neznámý
Cena bez DPH Neznámý
Cena s DPH Neznámý
Název zakázky Dodávka měřícího zařízení pro stanovení aktivity tritia – kapalinového scintilačního spektrometru

Zadavatel

Název zadavatele Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Adresa profilu https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/48136069