Výpis systémových zpráv

Dodávka nového nákladního automobilu do 3,5 t. s vícemístnou kabinou dle technické specifikace zadfavatele

Předmět (název smlouvy / zakázky) Dodávka nového nákladního automobilu do 3,5 t. s vícemístnou kabinou dle technické specifikace zadfavatele  
Datum uzavření smlouvy 31.01.2019
Agenda Neznámý
Číslo dokladu Kupní smlouva
Schválil ing. Ivo Elman
Cena bez DPH Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Cena s DPH Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Dokumenty

Kupní smlouva s dodavatelem předmětu zakázky

Kupní sm.... o..pdf (4.14 MB)

Vloženo: 01.02.2019 09:09:33

Změněno: 01.02.2019 09:10:32

Výše skutečně uhrazené ceny

Výše sku...ceny.pdf (67.11 KB)

Vloženo: 13.05.2019 12:47:53

Změněno: 13.05.2019 12:48:01

Zadavatel

Název zadavatele Technické služby města Litoměřice
Adresa profilu https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/technicke-sluzby-mesta-litomerice-prispevkova-organizace

Dodavatelé

IČO Název Adresa
Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.