Výpis systémových zpráv

Nový systém nakládání s odpady v obci Slup

Předmět (název smlouvy / zakázky) Nový systém nakládání s odpady v obci Slup  
Datum uzavření smlouvy 20.10.2017
Agenda odpadové hospodářství
Číslo dokladu Neznámý
Schválil ZO Slup
Cena bez DPH Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Cena s DPH Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Dokumenty

Kupní smlouva

Kupní sm...pady.pdf (2.42 MB)

Vloženo: 31.01.2018 15:18:21

Změněno: 31.01.2018 15:53:46

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

Výše sku...ceny.pdf (339.7 KB)

Vloženo: 27.05.2019 17:53:57

Změněno: 27.05.2019 17:54:13

Zadavatel

Název zadavatele Obec Slup
Adresa profilu https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-slup