Výpis systémových zpráv

Zajištění systému sběru, svozu a nakládání s bioodpadem

Předmět (název smlouvy / zakázky) Zajištění systému sběru, svozu a nakládání s bioodpadem  
Datum uzavření smlouvy 01.09.2015
Agenda Neznámý
Číslo dokladu Neznámý
Schválil Neznámý
Cena bez DPH Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Cena s DPH Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Název zakázky Zajištění systému sběru, svozu a nakládání s bioodpadem

Dokumenty

Kupní smlouva

kupní smlouva.pdf (155.29 KB)

Vloženo: 14.09.2015 18:09:44

Změněno: 17.10.2016 17:33:05

Zadavatel

Název zadavatele Obec Bohuňov
Adresa profilu https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-bohunov