Výpis systémových zpráv

Stavebně historický průzkum a pasportizace v průběhu stavby: Revitalizace objektu Wieserova domu v Terezíně

Předmět (název smlouvy / zakázky) Stavebně historický průzkum a pasportizace v průběhu stavby: Revitalizace objektu Wieserova domu v Terezíně  
Datum uzavření smlouvy 11.12.2018
Agenda Neznámý
Číslo dokladu Neznámý
Schválil Rada města dne 3.12.2018 - usnesení UR-364-27/18
Cena bez DPH Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Cena s DPH Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Název zakázky Stavebně historický průzkum a pasportizace v průběhu stavby: Revitalizace objektu Wieserova domu v Terezíně

Zadavatel

Název zadavatele Město Terezín
Adresa profilu https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00264474