Výpis systémových zpráv

Dodatek č. 10 ke smlouvě č. 60290/01 na sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu uzavřené dne 1. 4. 2001

Předmět (název smlouvy / zakázky) Dodatek č. 10 ke smlouvě č. 60290/01 na sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu uzavřené dne 1. 4. 2001  
Datum uzavření smlouvy 27.12.2017
Agenda Neznámý
Číslo dokladu Xal č. 960171
Schválil Ing. Vladimír Hronek
Cena bez DPH Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Cena s DPH Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Dokumenty

Dodatek č. 10 ke smlouvě č. 60290/01 na sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu

20180214...0526.pdf (357.21 KB)

Vloženo: 14.02.2018 17:49:40

Změněno: 14.02.2018 17:50:25

Zadavatel

Název zadavatele Obec Dubičné
Adresa profilu https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00581275