Výpis systémových zpráv

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o outsourcingu provozu informačních systémů a služeb systémové integrace, ze dne 24.6.2010

Předmět (název smlouvy / zakázky) Dodatek č. 4 ke Smlouvě o outsourcingu provozu informačních systémů a služeb systémové integrace, ze dne 24.6.2010  
Datum uzavření smlouvy 14.12.2017
Agenda Neznámý
Číslo dokladu Neznámý
Schválil Neznámý
Cena bez DPH Neznámý
Cena s DPH Neznámý
Název zakázky Dodatek č. 4 ke Smlouvě o outsourcingu provozu informačních systémů a služeb systémové integrace, ze dne 24.6.2010

Dokumenty

Dodatek č. 4

Podepsan...atum.pdf (1.66 MB)

Vloženo: 12.01.2018 12:46:26

Změněno: 12.01.2018 12:53:04

Zadavatel

Název zadavatele Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Adresa profilu https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/48135267