Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Co si zkontrolovat v profilu zadavatele

Výpis systémových zpráv

Vážení uživatelé, vyhláška č. 133/2012 Sb., příloha č. 5, platná od 1. 1. 2013, ukládá zadavatelům povinnost poskytovat informace o VZ též formou XML. To znamená ve strojově čitelném formátu, který odpovídá požadované struktuře definované právě touto vyhláškou. Chceme vás ujistit, že náš nástroj X-EN je certifikován ve smyslu této legislativy a vaše profily, v případě řádného vyplnění údajů, splňují požadavky Zákona o veřejných zakázkách. Řádné vyplnění povinných údajů na profilu zadavatele se týká zakázek zahájených v roce 2013.

Mezi povinné údaje patří zejména:

  • Evidenční číslo Profilu zadavatele, který je zadavateli přidělen po zveřejnění oznámení o profilu zadavatele ve VVZ.
  • Evidenční číslo veřejné zakázky, kterým je označena každá veřejná zakázka ve VVZ. Toto šestimístné číslo musíte k zakázce vložit na profilu zadavatele, jakmile ho VVZ vygeneruje.
  • Seznam uchazečů s jejich nabídkovými cenami - u ze zákona uveřejňovaných VZ je povinností na profilu zadavatele vložit k zakázce všechny uchazeče, kteří podali nabídku a uveřejnit jejich nabídkové ceny s DPH.
  • Specifikace vybraného uchazeče/uchazečů - údaje o vítězi (popř. seznam všech vítězů či subdodavatelů) s jejich vítěznou cenou bez/s DPH a pokud došlo již k realizaci veřejné zakázky, tak skutečně uhrazenou cenu v jednotlivých letech plnění.