Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Certifikace elektronických nástrojů dokončena

Výpis systémových zpráv

Proces certifikace nové generace elektronických nástrojů E-ZAK a X-EN byl dne 30. 9. 2016 úspěšně dokončen. Spolu s nástroji bylo certifikováno i prostředí, ve kterém jsou provozovány. Zadavatelé, využívající služeb QCM, tak mohou mít jistotu, že pracují na nástrojích, které odpovídají platné legislativě.

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. nabývá účinnosti dne 1. 10. 2016. Pro zakázky vypisované od tohoto data je potřeba prokazovat shodu se zákonem pomocí nové certifikace, která je upravena vyhláškou č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

QCM upravila své nástroje E-ZAK a X-EN (provozovaný na Portálu pro vhodné uveřejnění) tak, aby odpovídaly novému zákonu a úspěšně prošly certifikačním procesem.

Elektronický nástroj E-ZAK získal ke dni 30. 9. 2016 certifikát funkcionality, spolu s ním bylo certifikováno i prostředí.

Elektronický nástroj X-EN, používaný na tomto Portálu, získal ke dni 30. 9. 2016 rovněž certifikát funkcionality i prostředí.  

Úspěšnou certifikací zvyšujeme právní jistotu našich uživatelů, že v nelehké době zavádění nového zákona používají správný software. Dle zákona mohou zadavatelé prokázat soulad se zákonem vždy pomocí certifikátu elektronického nástroje.