Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Budoucnost Portálu pro vhodné uveřejnění

Výpis systémových zpráv

Připravujeme pro vás celou řadu novinek, které budeme postupně nasazovat během února a března.

Portál pro vhodné uveřejnění (PVU) bude brzy slavit již své šesté narozeniny. Děkujeme všem našim zákazníkům za důvěru a doufáme, že nám vaši přízeň zachováte.

Jak jsme již avizovali na podzim 2015, připravujeme pro vás celou řadu novinek, které budeme postupně nasazovat během února a března. Pečlivě sledujeme přípravu nového zákona o zadávacích řízeních a souvisejících vyhlášek, abychom byli schopni přizpůsobit PVU nové legislativě. Aktivně spolupracujeme s MMR na přípravě „uveřejňovací“ vyhlášky, která bude pro PVU nejdůležitější. Co nás tedy na PVU čeká?

Přehled připravovaných novinek

  1. Procesní postupy
  2. Elektronická komunikace
  3. Příjem nabídek
  4. Usnadnění migrace zadavatelů
  5. Přizpůsobení nové legislativě

Změny stávajících systémů

Změny podrobněji

Na přelomu února a března se chystáme do ostrého provozu uvolnit PVU verzi 1.14, která bude obsahovat podporu procesů, plně elektronickou komunikaci a příjem nabídek. Tato verze bude přelomová tím, že PVU se stane klasickým procesním nástrojem, který bude možné použít nejen jako profil zadavatele, ale i na celý proces elektronizace veřejných zakázek.

Verze 1.14 bude obsahovat podporu následujících postupů:

  1. Zakázky malého rozsahu - flexibilní postup s několika variantami pro zpracování zakázek mimo režim zákona.
  2. Otevřené řízení – nejpoužívanější postup pro zakázky v režimu zákona.
  3. Zjednodušené podlimitní řízení – často využívaný postup pro menší zakázky v režimu zákona.

 

Elektronická komunikace

Implementace elektronické komunikace umožní realizovat výměnu informací v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Bude tedy možné požádat o dodatečné informace, podat námitky, nebo cokoliv jiného, kde je potřeba prokázat doručení a mít komunikaci zaprotokolovanou.

Příjem nabídek

Možnost přijímat nabídky elektronicky souvisí s implementací kompletních zadávacích postupů. Zadavatelé budou moci přijmout nabídky u všech zadávacích postupů, které budou implementovány do PVU. Nabídky budou chráněny šifrováním a veškeré operace s nimi budou zahrnuty do protokolu zakázky tak, jak to vyžaduje zákon.

Nová legislativa

Očekáváme, že nový zákon bude schválen s účinností od 1. 7. 2016 (Stav ke  dni 8.2.: připravuje se 3. čtení zákona, aktuálně vzneseno 47 pozměňovacích návrhů, po schválení ve sněmovně půjde zákon do senátu a následně ho musí podepsat president). Na zákon budou navazovat prováděcí vyhlášky, nás nejvíce zajímá „uveřejňovací“ vyhláška a vyhláška o „certifikaci elektronických nástrojů“.

Aktuálně pracujeme na tom, abychom změny, které děláme na PVU mohli co nejsnadněji transponovat na nový zákon. Plánujeme, že verze 1.14 bude předposlední dle stávající legislativy. Během jara budeme připravovat verzi 2.0, která bude plně v souladu s novou legislativou a kterou necháme certifikovat ihned, jakmile budou nastaveny certifikační procesy dle nového zákona.

Tento postup je zárukou, že naši klienti budou používat PVU, které je ve 100% souladu s legislativou.

Další novinky

Na jaře 2016 se můžete těšit na mnoho dalších novinek:

Registr smluv – ve spolupráci ministerstvem vnitra připravujeme automatizovaný přenos z Registru smluv  na PVU do centrálního registru, tak abychom minimalizovali práci zadavatelů spojenou s touto agendou.

Dodavatelé

Aktuálně se blížíme k hranici 20 000 registrovaných dodavatelů, což je pro nás velký závazek. Během jara vydáme verzi, která se zaměří na zvýšení komfortu dodavatelů při práci s PVU. Zaměříme se mimo jiné na zlepšování způsobu vyhledávání zakázek, objeví se možnost podávání nabídek na vypsané zakázky přímo v systému a bude přepracovat mechanizmus, který dodavatele upozorňuje na zajímavé zakázky. Již nyní mají dodavatelé možnost procházet katalogem veřejných zakázek dle místa plnění, což výrazně zjednodušuje hledání zvláště menších zakázek v dané lokalitě.

 

V Brně, 8. 2. 2016